Ống nước nóng lạnh ppr

Liên Hệ

Hotline : 0979273575


2301  110Adaptor Female 20x1/2"c               49,000
2301  120Adaptor Female 20X3/4"c               58,000
2301  210Adaptor Female 25X1/2"c               59,200
2301  220Adaptor Female 25X3/4"c               64,000
2303  330Hex.Adaptor Female 32x 1"c             203,000
2303  440Hex.Adaptor Female 40x 1 1/4"c             331,000
2303  550Hex.Adaptor Female 50x 1 1/2"c             405,800
2303  660Hex.Adaptor Female 63x 2"c             560,000
2303  770Hex.Adaptor Female 75x 2 1/2"c             826,000
18
12
Ống nước nóng lạnh ppr vesbo
PP-R Vesbo VESBO- Nối ren ngoài2302  110Adaptor Male 20x 1/2"c               63,000
2302  120Adaptor Male 20x 3/4"c               76,200
2302  210Adaptor Male 25x 1/2"c               69,000
2302  220Adaptor Male 25x 3/4"c               88,600
2304  330Hex.Adaptor Male 32x 1"c             296,000
2304  440Hex.Adaptor Male 40x 1 1/4"c             491,500
2304  550Hex.Adaptor Male 50x 11/2"c             517,000
2303  660Hex.Adaptor Male 63x 2"c             747,600
2304  770Hex.Adaptor Male 75x 2 1/2"c             977,500
19
25
PP-R Vesbo Rắc co ren trong2313  110Union Female 20 X 1/2"c             144,900
2313  220 Union Female 25 X 3/4"c             191,100
2313  330Union Female 32 X 1"c             264,600
2313  440Union Female 40 X 11/4"c             403,200
20
raccoren_ngoai100
PP-R Vesbo Rắc co ren ngoài2314  110Union Male 20 X 1/2"c             161,700
2314  220Union Male 25 X 3/4"c             237,300
2314  330Union Male 32 X 1"c             282,500
2314  440Union Male 40 X 11/4"c             428,400
21
11
PP-R Vesbo Tê ren trong2307  111T- Part Female 20x 1/2" x 20c               58,800
2307  121T- Part Female 20x 3/4" x 20c               62,400
2307  212T- Part Female 25x 1/2" x 25c               65,000
2307  222T- Part Female 25x 3/4" x 25c               71,500
22
20
PP-R Vesbo Tê ren ngoài2308  111T- Part Male 20 x 1/2" x 20c               67,900
23
19
PP-R Vesbo Van nhựa2310  100Valve 20c             175,000 ( xem thêm ống ppr )
2310  200Valve 25c             204,000
2310  300Valve 32c             292,000
2311  400Valve 40c             564,000
2312  500Valve 50c             848,000
2313  600Valve 63c          1,118,000
24
18
          PP-R Vesbo Van inox tay ngắn2311  100Chromium Valve 20mmc             357,000
2311  200Chromium Valve 25mmc             459,900
2517
PP-R Vesbo Van inox tay dài2311  101Chromium Valve - long 20mmc             514,500
2311  201Chromium Valve - long 25mmc             558,600
2311  301Chromium Valve - long 32mmc             680,400
2621
PP-R Vesbo Bi gạt rắc co2409  100PP Ball Valve 20mmc             719,000
2409  200PP Ball Valve 25mmc             922,800
2409  300PP Ball Valve 32mmc          1,277,500
2409  400PP Ball Valve 40mmc          1,574,800
2409  500PP Ball Valve 50mmc          1,856,400
2409  600PP Ball Valve 63mmc          2,335,200
2409  700PP Ball Valve 75mmc          5,905,200
2409  800PP Ball Valve 90mmc          6,155,100

Tìm theo giá

Tìm giá
Hỗ trợ trực tuyến
THỜI TIẾT & TỈ GIÁ
Bản đồ
Bảng giá
Scroll